Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Dalsze przeglądanie witryny oznacza akceptację Polityki plików cookies.
 
e-sklep 

Ostrzeżenie

Przeczytaj, zanim wyślesz urządzenie do serwisu
lub wezwiesz serwis do przyjazdu!

Prowadzenie działalności serwisowej to tak naprawdę niezwykle skomplikowany proces. Codziennie mamy do czynienia z dziesiątkami różnych przesyłek serwisowych i odbywamy wiele rozmów dotyczących kwestii napraw. Wystawiamy faktury i faktury pro-forma na duże i małe kwoty. Przesyłamy w obie strony sprzęt zastępczy. Kwalifikujemy urządzenia do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Współpracujemy (użeramy się) z firmami spedycyjnymi i musimy sobie radzić z brakiem przepływu informacji pomiędzy faktycznym użytkownikiem sprzętu, a jego szefem, działem technicznym/aparatury medycznej/zamówień publicznych, itp. Wszystko odbywa się pod presją czasu (na naprawę mamy maks. 14 dni, kurier odbiera paczki raz dziennie, o określonej godzinie, dzień roboczy pracowników serwisu trwa tylko 8 godzin). Zdarzają się też zgłoszenia wyjazdowe i wizyty serwisantów na terenie całego kraju. Nie wszyscy klienci serwisu zdają sobie sprawę z istnienia tego typu ograniczeń, a my nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować idealnie nad wszystkimi procesami i kwestiami logistycznymi.
Kierując się wieloletnim doświadczeniem, zmuszeni byliśmy do wprowadzenia kilku żelaznych zasad postępowania, bez których przestrzegania prowadzenie serwisu tego typu urządzeń byłoby niezwykle trudne, kosztowne, nieopłacalne czy wręcz niemożliwe.

1. Zastrzegamy sobie możliwość doliczenia do kosztów naprawy wszelkich innych, nieuzasadnionych kosztów poniesionych przez nas niepotrzebnie, na skutek winy (nadgorliwości, zaniechania, zaniedbania, niedopatrzenia czy wręcz niedbalstwa) ze strony klienta-użytkownika sprzętu (lub jego przedstawiciela), wysyłającego sprzęt do serwisu na nasz koszt, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich czy spedycyjnych, itp.
Dotyczy to także nieuzasadnionych wezwań (i zbędnych wyjazdów) serwisu do napraw urządzeń wielkogabarytowych (sprzęt fitness, hydroterapia, stoły).

2. Wydanie sprzętu po naprawie (oraz wyjazd do naprawy urządzeń wielkogabarytowych) odbywa się tylko i wyłacznie po udokumentowaniu wszelkich należnych do Accuro/Accuro-Sumer płatnosci (wynikających zarówno z kosztów samej naprawy, jak i kosztów zakwalifikowanych do kategorii nieuzasadnionych, a poniesionych przez Accuro-Sumer z winy wysyłającego sprzęt).
Istnieje możliwość dokonywania tych płatności przelewem na podstawie wystawionej po naprawie faktury, faktury pro forma lub u kuriera, w usłudze "za pobraniem" (ew. gotówką, na miejscu w serwisie).

3. Accuro-Sumer nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu powstałe w transporcie do naszego serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapakowaniem i zabezpieczeniem przesyłki przed uszkodzeniem. Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż firmy kurierskie odrzucają wszelkie roszczenia i reklamacje w przypadku nieprawidłowego opakowania przesyłki.

4. W przypadkach trudnych, podstawą do rozstrzygania sporów i wątpliwości są zapisy Regulaminu i karty gwarancyjnej.

Przypominamy!

Zawsze, przed wysyłką sprzętu, lepiej zadzwonić do serwisu i porozmawiać na temat zgałaszanego problemu z kompetentną osobą.

 

Wszelkie przesyłki realizowane na nasz koszt muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Urządzenie (klient) musi być uprawniony mocą gwarancji lub oddzielnej umowy do przesyłania urządzeń do serwisu na nasz koszt.
 2. Przesyłka musi odbywać za pośrednictwem firmy, z którą serwis Accuro i/lub Accuro-Sumer ma podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług (aktualnie jest to "SIÓDEMKA") lub w szczególnych, uzasadnionych wypadkach, także za pośrednictwem innej firmy, jeśli koszt takiej usługi jest zbliżony i nie przekracza 30 zł!
 3. Przesyłka musi być zlecona w ramach usługi standardowej (standardowe gabaryty, ubezpieczenie i warunki doręczenia).
 4. Przesyłka powinna być telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodniona z kompetentnym pracownikiem serwisu lub działu obsługi klienta Accuro-Sumer i przez niego zaakceptowana (chodzi o wyeliminowanie wysyłek niepotrzebnych, np. związanych z wymianą bezpieczników, itp.).
 5. Przesyłka powinna zawierać istotne dla skutecznej naprawy akcesoria (np. elektrody, głowice ultradźwiękowe i laserowe, przewody pacjenta, itp.) i przewody zasilające.
 6. Przesyłka powinna być w prawidłowy sposób zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 7. Przesyłka nie powinna zawierać elementów urządzenia niewymaganych do przeprowadzenia skutecznej naprawy (np. statyw z kółkami do skanera laserowego, wózek do aparatu do elektroterapii, cewka, leżanka, itp.).
 8. Przesyłka na nasz koszt, zlecona w trybie: "za pobraniem", realizowana przez inną niż wskazana przez Accuro-Sumer firmę kurierską/spedycyjną musi być anonsowana pracownikom działu obsługi klienta i/lub serwisu z 2 dniowym wyprzedzeniem.


Do kategorii kosztów nieuzasadnionych z naszego pkt. widzenia należą w szczególności:

 • koszty związane z niepotrzebnym przesyłaniem wielkogabarytowych elementów urządzenia do stacji serwisowej
 • koszty związane z przesyłaniem urządzeń nie wymagających interwencji serwisu (np. przy wymianie bezpieczników)
 • koszty związane z wyjazdem serwisu do miejsca instalacji sprzętu wielkogabarytowego, w przypadku niewłaściwego wskazania/opisana charakteru/rodzaju usterki (w wyniku rażącego niedbalstwa czy skrajnej niekompetencji osoby zgłaszającej)
 • koszty związane z koniecznością dodatkowego dosyłania elementów urządzenia i akcesoriów niezbędnych do dokonania prawidłowej diagnozy/naprawy
 • koszty związane z innym niż standardowe ubezpieczeniem przesyłki
 • koszty związane z innym niż standardowy czasem doręczenia przesyłki
 • koszty związane z wysyłką urządzeń za pośrednictwem firm innych niż wskazane przez serwis Accuro/Accuro-Sumer, których usługi są wyraźnie droższe
 • koszty związane z uszkodzeniem przesyłki w czasie transportu, powstałe na skutek nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
 • koszty wyjazdów i delegacji związane z wezwaniami serwisu do naprawy urządzeń wielkogabarytowych, podjęte i poniesione w dobrej wierze, a będące faktycznie niepotrzebne (nieuzasadnione)